Кад звони?

Распоредом часова је регулисан почетак и завршетак наставе у појединим одељењима у току дана, време заједничког рада и заједничког одмора у школи, смена предмета и предметних наставника и различита занимања ученика ван редовне наставе. Распоредом часова се регулише целокупна организација живота и рада у школи. Први критеријум за његову израду је наставни план рада за основну школу. Други је уважавање психолошких законитости о различитом ступњу оптималних психичких снага ученика у току дана и недеље. На израду распореда часова утицале су и просторне могућности школе, као и рад наставника у две школе. Распоред часова дат је у прилогу Годишњег плана рада школе.

raspored casova 1raspored casova 2raspored casova 3