Контакт

Где се налазимо .

Контакт телефон: 015/ 260 – 534
e-mail адреса: skolavolujac@gmail.com
Адреса: Волујац 15233 Метлић
ПИБ: 100086102

Директор школе: Сузана Петровић
skolavolujac@gmail.com
015/ 260 – 766

Помоћник директора:
Владимир Беара
beara.vladimir@gmail.com

Секретар школе:
Светлана Берић
osdovsekretar@gmail.com

Педагог:
Ивана Јевтић
Сандра Станимировић
osdovpedagog@gmail.com

Рачуноводство:
Жељко Ивановић
osdovracunovodstvo@gmail.com

Библиотека:
Милена Васић
osdovbiblioteka@gmail.com