Матична школа и издвојена одељења

Матична школа Волујац.

Издвојено осморазредно одељење Накучани.

Издвојено осморазредно одељење Криваја.

Издвојено одељење Заблаће.

Издвојено одељење Доња Румска.

Издвојено одељење Горња Румска.