Положај и удаљеност

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Школска мрежа Основне школе „Доситеј Обрадовић“ – Волујац, захвата већи део Поцерине (Западна Србија), која се простире између планине Цера на западу до ниске Посавине на истоку, Мачве на северу и планине Влашић на југу, и налази се у сиромашнијем делу територије општине Шабац (а што је условљено географским положајем – побрђа Цера и Влашића). Школа гравитира ка Шапцу од кога је удаљена двадесетак километара и са којим је повезана асфалтним путем. Школску мрежу пресеца регионални путни правац Шабац – Крупањ. Основна школа „Доситеј Обрадовић“ – Волујац има источну географску дужину 19-20ºЕ и северну географску ширину 44-45ºН.

УДАЉЕНОСТ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОД ШАПЦА И И.О. ОД МАТИЧНЕ ШКОЛЕ

ОШ “Доситеј Обрадовић“ се налази у Волујцу, на двадесетом километру регионалног пута Шабац – Крупањ. На седамнаестом километру од Шапца, са главног пута скреће се ка школама, издвојеним одељењима, у Бојићу (након једног километра) и у Дворишту (после још шест километара). Нешто раније – километар раније, скреће се за село Синошевић до којег је потребно прећи два километра. Прва, од две мање осмогодишње школе, налази се у Накучанима, и од матичне школе је удаљена пет километара. Три километра од Волујца према Крупњу налази се скретање за Метлић, у коме се налазе две мале школе, популарно назване Метлић 1 и Метлић 2. До прве је потребно прећи четири, а до друге седам километара. Метлић је по пространству велико село па из тог разлога постоје две школе. Следећа мала осмогодишња школа налази се у Криваји. Село је удаљено од Шапца 26 километара. У продужетку пута, осам километара даље, под самим Влашићем, налази се село Букор и још једно издвојено одељење. На правцу према Крупњу налазе се и школе у Горњој Румској и Доњој Румској, на удаљености од Шапца око 32 километра. На супротном правцу налази се школа у селу Заблаће које је од Шапца удаљено 15 километара.