Мисија – Визија

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ

Као васпитно-образовна, организована и отворена уставнова, желимо да развијамо сарадњу, узајамно поштовање, и негујемо позитивну и пријатну атмосферу. Бринемо се о безбедности ученика и подстичемо ангажовање у наставним и ваннаставним активностима. Желимо да ученике што више мотивишемо и подстичемо на учење. Вредне и талентоване појединце и групе ученика максимално подржавамо! Визија: Желимо да постанемо школа у којој се уз ангажовање свих капацитета и конструктивну међусобну сарадњу, постепено унапређује настава и ваннаставне активности, и води рачуна о индивидуалности и посебности сваког детета уз пуно уважавање његових потреба, могућности и интересовања.

misija vizija

Потребе наше школе:

– Опремање школе савременим наставним средствима
– Побољшање успеха ученика
– Обезбеђивање адекватног простора за реализацију ваннаставних активности
– Побољшање сарадње са родитељима
– И још више промовисања хуманих вредности!

Приоритети наше школе:

1.Постепено подизање квалитета наставе, учења и ваннаставних активности 2.Промовисање хуманих вредности
3.Унапређивање сарадње са родитељима