Списак запослених

Директор школе – Сузана Петровић
Помоћник директора– Владимир Беара
Секретар школе– Светлана Берић
Шеф рачуноводства– Жељко Ивановић
Благајник– Ирена Арифовић
Библиотекар– Милена Васић
Педагог-Ивана Јевтић
Педагог– Милица Ћосић

Разредна настава:

Предметна настава

Српски језик: Марија Матић, Милена Мишковић, Владан Миодраговић, Драган Ераковић

Математика: Владимир Беара, Сања Маринковић,Владимир Цвејић, Ивана Цвејић,  Милена Васић

Руски језик: Олгица Остојић, Драгомирка Жугић, Јелене Лукић

Енглески језик: Весна Ковачевић, Биљана Батановић

Географија: Зорица Милетић, Небојша Остојић

Историја: Раде Милојевић, Ивана Павловић

Биологија: Милена Вилотић, Рада Миљешић, Јелена Мишковић

Хемија: Рада Миљешић

Физика: Наталија Марковић, Милена Васић

Ликовна култура: Весна Станић, Раде Јокић, Тања Павловић

Музичка култура: Владимир Бошковић

Физичко васпитање : Владимир Рачић, Милан Прокић, Никола Михаиловић

Техничко и информатичко образовање: Снежана Јездимировић Јурошевић, Душица Васиљевић

Информатика и рачунарство: Душица Васиљевић, Душан Срнић, Владимир Цвејић

Помоћни радници:

Волујац: Максимовић Драган, Глувић Дејан, Игњатовић Светлана, Савић Александра, Глувић Гордана, Аврамовић Вера, Костадиновић Светлана

Криваја: Кузмановић Душан, Церовац Миланка, Симић Биљана

Накучани: Лазић Снежана, Цвејић Зоран

Синошевић: Остојић Драгомир

Бојић: Вилотић Јасмина

Двориште: Вилотић Бранко

Заблаће: Радовановић Биљана

Метлић 1: Павловић Драгић

Метлић 2: Радовановић Драган

Горња Румска: Грујић Слађана

Доња Румска: Лукић Живан

Букор: Арсеновић Бошко