Историјат школе

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

На подручју на којем делује ОШ „Доситеј Обрадовић“ Волујац, најстарије школе су у селима Криваја и Накучани. „Милан Ђ. Милићевић наводи 1823.годину као годину почетка рада основне школе у Криваји. Игњат Васић, у свом „Дневнику“ помиње први пут уређену школу са учитељем по имену Софроније Лазаревић у Криваји 1829.године. Од тада је школа радила непрекидно, осим када је остајала без учитеља и за време Првог светског рата.“ (Витомир Николић: Основна школа у Криваји, 2007) Подаци о школи у Накучанима, из исте књиге Витомира Николића, некада наставника и директора школе у Криваји, указују на 1827.годину као на годину оснивања ове школе. До избијања Првог светског рата, на овом подручју, нису отваране нове школе. Између два светска рата основане су школе у Бојићу, Метлићу и Горњој Румској. Све остале школе су основане после Другог светског рата. Садашња школа настала је 1972.године спајањем основних школа „25 Мај“ Волујац, „Вук Караџић“ Криваја и „Доситеј Обрадовић“ Накучани. Уједињена школа добила је име „Вук Караџић“ са седиштем у Криваји. Од 1977.године седиште школе постаје Волујац, а садашње име школа носи од 1990.године.