Распореди часова

6.19. Распореди часова

Волујац – Први разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Руски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Руски језик Српски језик Свет око нас Физичко и здравс. васпитање Математика
3. Српски језик Музичка култура Математика Ликовна култура Свет око нас
4. Математика Физичко и здравс. васпитање Веронаука Српски језик Физичко и здрав. васп.
5. Пројектна настава ЧОС Ваннаставне активности Допунска настава
6.

Други разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Свет око нас Математика
2. Математика Српски језик Веронаука Математика Српски језик
3. Физичко и здрав. васп. Свет око нас Математика Српски језик Музичка култура
4. Руски језик Физичко и здрав. васп. Ликовна  култура Пројектна настава Физичко и здрав. васп.
5. Руски језик ЧОС Ликовна култура Допунска настава Слободне активности
6.

Трећи разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Руски језик Српски језик Ликовна култура Српски језик Математика
2. Руски језик Математика Ликовна култура Физичко васпитање Природа и друштво
3. Математика Музичкакултура Српски језик Математика Српски језик
4. Природа и друштво Физичко васпитање Веронаука Народна традиција Физичко васпитање
5. Српски језик ЧОС Математика Слободне активности Допунска настава
6.

Четврти разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језик Математика Природа и друштво Српски језик
2. Српски језик Математика Веронаука Српски језик Математика
3. Физичко васпитање Природа и друштво Српски језик Математика Музичка култура
4. Руски језик Физичко васпитање Ликовна култура Народна традиција Физичко васпитање
5. Руски језик ЧОС Ликовна култура Допунска настава Слободне активности
6.

 

Накучани  – Распоред часова

Први разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Ликовна култура Математика Српски језик
2. Руски језик Српски јзик Математика Веронаука Математика
3. Руски језик Свет око нас Физичко и здрав. васп. Српски језик Музичка култура
4. Математика ЧОС Српски језик Свет око нас Физичко васпитање
5. Физичко и здрав. васп. Допунска настава Пројектна настава Допунска настава
6. Ваннаставне активности

Други разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Руски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Математика Свет око нас Ликовна култура Веронаука Музичка култура
4. Физичко и здрав. васп. ЧОС Ликовна култура Свет око нас Физичко и здрав. васпитање
5.  Допунска настава Физичко и здрав. васпитање Пројектна настава Допунска настава
6. Ваннаставне активности

Трећи разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
2. Руски језик Математика Српски језик Веронаука Српски језик
3. Руски језик Природа и друштво Физичко васпитање Математика Музичка култура
4. Српски језик ЧОС Ликовна култура Природа и друштво Физичко васпитање
5. Физичко васпитање Допунска настава Ликовна култура Народна традиција Допунска настава
6. Слободне активности

Четврти разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Руски језик Српски језик Ликовна култура Српски језик Математика
2. Руски језик Математика Ликовна култура Математика Српски језик
3. Математика Природа и друштво Математика Веронаука Музичка култура
4. Српски језик ЧОС Српски језик Природа и друштво Физичко васпитање
5. Физичко васпитање Допунаска настава Визичко васпитање Народна традиција Допунска настава
6.  Додатна настава Слободне активности

Бојић  – Распоред часова

Први разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Веронаука Свет око нас Пројектна настава Руски језик
4. Физичко васпитање Физичко издравст. васп. Ликовна култура Музичка култура Руски језик
5. ЧОС Руски језик Допунска настава Физичко васпитање  Ваннаставне активности
6.

Други разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математикс Српски језик Математика Руски језик
2. Математика Веронаука Математика Српски језик МРуски језик
3. Свет око нас Српски језик Свет око нас Пројектна настава Српски језик
4. Физичко васпитање Физичко и здрав. васп. Ликовна култура Музичка култура Ваннаставне активности
5. ЧОС Допунска настава Ликовна култура Физичко васпитање Допунска настава
6.

Трећи разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
2. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
3. Природа и друштво Веронаука Природа и друштво Пројектна настава Руски језик
4. Физичко васпитање Физичко васп. Ликовна култура Музичка култура Руски језик
5. ЧОС Допунска настава Ликовна култура Физичко васпитање Слободне активности
6.

Четврти разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језик Математика Српски језик Руски језик
2. Српски језик Веронаука Српски језик Математика Руски језик
3. Природа и друштво Математика Природа и друштво Народна традиција Математика
4. Физичко васпитање Математика Ликовна и култура Музичка култура Српски језик
5. ЧОС Допунска настава Ликовна и култура Физичко васпитање
6. Слободне активности  Додатна настава

 

Букор – Распоред часова

Први разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Пројектна настава Веронаука Математика
3. Свет око нас Музичка култура Ликовна култура Математика Руски језик
4. Физичко васпитање Ваннаставне активности  Математика Свет око нас Руски језик
5. Допунска настава Физичко и здравс. васпитање ЧОС Физичко и здравс. васпитање
6.
Трећи разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српскијезик Ликовна култура Математика Математика
2. Природа и друштво Математика Ликовна култура Веронаука Српски језик
3. Српски језик Народна традиција Математика Природа и друштво Руски језик
4. Физичко васпитање Музичка култура Српски језик Српски језик Руски језик
5. Слободне активности Физичко васпитање ЧОС Физичко васпитање
6. Слободне активности Допунска настава
Четврти разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Веронаука Руски језик
2. Математика Српски језик Математика Математика Руски језик
3. Народна традиција Природа и друштво Ликовна култура Српски језик Математика
4. Музичка култура Физичко васпитање Ликовна култура Природа и друштво Српски језик
5. Физичко васпитање Допунска настава Додатна настава Слободне активности ЧОС
6. Слободне активности

 

Доња Румска– Распоред часова

Први разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Свет око нас Руски језик Математика Свет око нас Српски језик
2. Српски језик Руски језик Српски језик Српски језик Математика
3. Математика Математика Ликовна култура Веронаука Музичка култура
4. Физичко и здрав. Васп. Ваннаставне активности Пројектна настава Математика Физичко и здравст. васп.
5. ЧОС Допунска настава Физичко и здравст. васп.
6.
Други  разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Свет око нас Руски језик Математика Свет око нас Математика
2. Математика Руски језик Српски језик Математика Српски језик
3. Срспки језик Математика Ликовна култура Веронаука Музичка култура
4. Физичко и здравст. васп. Српски језик Пројектна настава Српски језик Физичко и здравст. васп.
5. ЧОС Ваннаставне активности Допунска настава Физичко и здравст. васп Ликовна култура
6.

 

Четврти разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Природа и друштво Руски језик Математика Природа и друштво Математика
2. Математика Руски језик Српски језик Математика Српски језик
3. Српски језик Математика Ликовна култура Веронаука Музичка култура
4. Физичко васпитање Српски језик Ликовна култура Српски језик Физичко и здрав. васп.
5. ЧОС Слободне активности Допунска настава Физичко и здрав. васп. Народна традиција
6. Додатна настава

 

 

 

Двориште – Распоред часова

Први разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Руски језик Ликовна култура Свет око нас Пројектна настава
4. Физичко и здрав. васп. Руски језик Музичка култура Физичко и здрав. васп Физичко и здрав. васп
5. ЧОС Допунска настава Ваннаставне активности Веронаука
6.

Други разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
2. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
3. Свет око нас Руски језик Ликовна култура Свет око нас Пројектна настава
4. Физичко и здрав. васп Руски језик Ликовна култура Физичко и здрав. васп Физичко и здрав. васп
5. ЧОС Допунска настава Музичка култура Ваннаставне активности Веронаука
6.

Трећи разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Природа и друштво Руски језик Ликовна култура Природа и друштво Народна традиција
4. Физичко васпитање Руски језик Ликовна култура Физичко васпитање Физичко васпитање
5. Допунска настава Музичка култура Слободне активности Веронаука
6.

Четврти разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
2. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
3. Природа и друштво Руски језик Ликовна култура Природа и друштво Народна традиција
4. Физичко васпитање Руски језик Ликовна култура Физичко васпитање Физичко васпитање
5. ЧОС Допунска настава Музичка култура Слободне активности Народна традиција

 

Горња Румска  – Распоред часова

Први разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Пројектна настава Свет око  нас Руски језик Ликовна култура Свет око нас
4. Физичко и здрав. васп. Веронаука Руски језик Музичка култура Физичко и здрав. васп.
5. ЧОС Ваннаставне активности Физичко и здрав. васп. Допунска настава

Други разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Руски језик Српски језик Математика
2. Математика Српски језик Руски језик Математика Српски језик
3. Музичка култура Свет око нас Математика Ликовна култура Свет око нас
4. Физичко и здрав. васп. Физичко и здрав. васп. Српски језик Ликовна култура Пројектна настава
5. ЧОС Веронаука Физичко и здрав. васп. Допунска настава Ваннаставне активности
6.

Трећи разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језик Математик Српски језик Математика
2. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
3. Народна традиција Природа и друштво Руски језик Ликовна култура Природа и друштво
4. Физичко васпитање Веронаука Руски језик Ликовна култура Физичко васпитање
5. ЧОС Слободне активности Физичко васпитање Музичка култура Допунска настава

Четврти разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језики Руски језик Математика Српски језик
2. Српски језик Математика Руски језик Српски језик Математика
3. Музичка култура Природа и друштво Српски језик Ликовна културеа Природа и друштво
4. Физичко васпитање Физичко васпитање Математика Ликовна културеа Народна традиција
5. ЧОС Веронаука Физичко васпитање Допунска настава Слободне активности
6.  Дадатна настава

 

Метлић 2 –распоред часова

Први разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Руски језик Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Руски језик Веронаука Српски језик Математика
3. Свет око нас Математика Математика Ликовна култура Свет око нас
4. Физичко и здрав. васп. Српски језик Музичка култура Допунска настава Физичко и здравств. васп.
5. Пројектна настава Физичко и здравст. васп. Ваннаставне активности
6.

 

Други разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Руски језик Математика Српски језик Математика
2. Српски језик Руски језик Веронаука Математика Српски језик
3. Свет око нас Српски језик Српски језик Ликовна култура Свет око нас
4. Физичко и здрав. васп. Математика Музичка култура Ликовна култура Физичко и здравств. васп.
5. ЧОС Пројектна настава Физичко и здравст. васп. Допунска настава Ваннаставне активности
6.

 

Заблаће  – Распоред часова

Први разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Свет око нас Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Физичко и здравс. васпитање Српски језик Физичко и здрав. васпитање Физичко и здрав. васпитање
4. Музичка култура Ликовна култура Ваннаставне активности Руски језик ЧОС
5. Верска настава Пројектна настава Руски језик Допунска настав
6.
Други разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Руски језик Музичка култура
2. Математика Српски језик Свет око нас Руски језик Српски језик
3. Свет око нас Пројектна настава Математика Српски језик Математика
4. Верска настава Физичко и здрав. васпитање Ликовна култура Математика Физичко и здрав. васпитање
5. ЧОС Допунска настава Ликовна култура Физичко и здрав. васпитање Ваннаставне активности
6.
Трећи разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језик Српски језик Српски језик Математика
2. Природа и друштво Математика Природа и друштво Математика Српски језик
3. Српски језик Физичко васпитање Математика Физичко васпитање Физичко васпитање
4. Музичка култура Ликовна култура Народна традиција Руски језик ЧОС
5. Верска настава Ликовна култура Допунска настава Руски језик Слободне активности
6.
Четврти разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Природа и друштво Српски језик Ликовна култура Руски језик Музичка култура
2. Српски језик Математика Ликовна култура Руски језик Математика
3. Математика Народна традиција Српски језик Математика Српски језик
4. Верска настава Физичко васпитање Математика Српски језик Физичко васпитање
5. ЧОС Допунска настава Природа и друштво Физичко васпитање Слободне активности

 

Метлић 1  – Распоред часова

Први разед
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Веронаука Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Физичко и здрав. васп Српски језик Физичко и здрав. васп Свет око  нас
4. Физичко и здрав. васп Руски језик Музичка култура Пројектна настава Ликовна култура
5. Допунска настава Руски језик Ваннаставне активности ЧОС
6.
Други разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језик Веронаука Српски језик Математика
2. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
3. Свет око нас Физичко и здрав. васп Математика Физичко и здрав. васп Свет око нас
4. Физичко и здрав. васп Руски језик Музичка култура Пројектна настава Ликовна култура
5. Допунска настава Руски језик Ваннаставне активности ЧОС Ликовна култура
6.
Четврти разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Веронаука Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Природа и друштво Физичко васпитање Српски језик Физичко васпитање Природа и друштво
4. Физичко васпитање Руски језик Музичка култура Народна традиција Ликовна култура
5. Допунска настава Руски језик Слободне активности ЧОС Ликовна култура
6. Додатна настава

 

 

Синошевић  – Распоред часова

Други разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Физичко и здрав. Васп. Свет око нас Ликовна култура Свет око нас Веронаука
4. Руски језик Физичко и здравст. васпитање Ликовна култура Пројектна настава Физичко и здравств. Васп.
5. Руски језик Допунска настава  Ваннаставне активности Музичка култура ЧОС
6.

Трећи разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
2. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
3. Руски језик Природа и друштво Ликовна култура Природа и друштво Веронаука
4. Руски језик Физичко васпитање Ликовна култура Народна традиција Физичко васпитање
5. Физичко васпитање Допунска настава  Слободне активности Музичка култура ЧОС
6.

Четврти разред

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Руски језик Природа и друштво Ликовна култура Природа и друштво Веронаука
4. Руски језик Физичко васпитање Ликовна култура Народна традиција Физичко васпитање
5. Физичко васпитање Допунска настава Слободне активности Музичка култура ЧОС
6.